Search (Name, Funeral Home or Hometown):Archives

2012
2014
2013
2014
2013
2014
2011
2014
2011
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2013
2012
2015
2011
2013
2012
2011
2013
2012
2014
2015
2013
2012
2011
2012
2013
2014
2012
2014
2013
2015
2013
2014
2011
2013
2014
2015
2014
2012
2015
2014
2013
2011
2013
2012
2013
2012
2015
2012
2015
2013
2012
2011
2012
2013
2011
2015
2012
2011
2013
2012
2013
2015
2014
2013
2014
2011
2013
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2011
2012
2011
2013
2011
2014
2013
2015
2012
2011
2014
2011
2012
2014
2011
2013
2014
2011
2013
2011
2015
2011
2014
2012
2014
2012
2011
2015
2012
2013
2011
2012
2011
2012
2011
2013
2015
0
2013
2012
2013
2012
2014
2015
2012
2014
2012
2011
2014
2013
2014
2013
2012
2011
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
2013
2011
2012
2014
2012
2013
2015
2013
2014
2011
2013
2015
2013
2012
2011
2013
2014
2015
2011
2014
2013
2012
2014
2012
2013
2015
2014
2011
2012
2011
2013
2012
2014
2011
2015
2014
2015
2011
2012
2011
2015
2011
2012
2013
2014
2011
2014
2012
2013
2014
2011
2014
2012
2013
2014
2012
2014
2012
2014
2013
2014
2012
2014
2013
2014
2015
2014
2013
2012
2014
2015
2011
2013
2012
2014
2013
2012
2015
2014
2013
2012
2014
2015
2013
2014
2012
2014
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2015
2012
2013
2011
2013
2012
2014
2012
2011
2014
2011
2015
2014
2012
2011
2013
2012
2011
2012
2013
2012
2011
2013
2014
2015
2013
2015
2014
2012
2013
2011
2014
2012
2015
2013
2014
2011
2014
2013
2015
2012
2014
2013
2011
2012
2011
2014
2012
2015
2012
2013
2012
2014
2015
2011
2012
2014
2011
2013
2014
2013
2012
2011
2014
2012
2013
2012
2011
2014
2013
2014
2011
2013
2011
2013
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2014
2012
2014
2011
2013
2014
2013
2012
2014
2012
2013
2015
2012
2013
2012
2011
2012
2011
2014
2015
2012
2013
2011
2014
2011
2013
2012
2014
2013
2012
2011
2012
2014
2015
2013
2011
2012
2011
2014
2015
2012
2014
2013
2014
2013
2011
2014
2012
2015
2011
2012
2013
2012
2013
2012
2014
2012
2014
2012
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2011
2014
2011
2013
2012
2011
2012
2013
2014
2011
2014
2012
2013
0
2012
2013
2015
2012
2015
2011
2015
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2011
2012
2013
2014
2013
2012
2011
2012
2013
2014
2012
2014
2012
0
2014
2012
2013
2012
2014
2013
2015
2011
2013
2012
2015
2014
2013
2014
2013
2012
2014
2012
2015
2011
2014
2011
2013
2011
2013
2015
2011
2013
2011
2014
2013
2012
2015
2012
2011
2015
2011
2013
2014
2015
2011
2012
2014
2012
2011
2014
2012
2015
2013
2012
2015
2012
2013
2012
2015
2012
2011
2012
2013
2011
2015
2013
0
2012
2014
2011
2012
2014
2012
2013
2012
2013
2015
2014
2013
2014
2012
2014
2011
2012
2013
2014
2012
2011
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2013
2012
2013
2012
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2013
2012
2011
2013
2012
2014
2013
2014
2011
2013
2011
2012
2013
2014
2011
2013
2012
2013
2011
2012
2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
2012
2011
2012
2015
2013
2014
2011
2015
2014
2011
2014
2012
2013
2014
0
2013
2015
2013
2011
2013
2011
2013
2012
2014
2011
2012
2013
2014
2012
2011
2014
2011
2014
2011
2012
2014
2012
2015
2014
2013
2011
2014
2011
2014
2013
2011
2012
2013
2011
2015
2014
2013
2012
2014
2012
2013
2015
2013
2014
2015
2011
2014
2015
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
2015
2014
2015
2014
2015
2012
2013
2015
2012
2013
2015
2011
2013
2011
2013
2011
2015
2013
2014
2015
2013
2011
2013
2014
2013
2015
2011
2013
2014
2011
2014
2015
2011
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2011
2014
2011
2014
2012
2014
2013
2011
2013
2014
2011
2012
2013
2011
2014
2012
2014
2012
2015
2012
2011
2015
2012
2013
2012
2015
2014
2013
2012
2013
2014
2013
2015
2011
2012
0
2012
2013
2014
2011
2012
2015
2011
2014
2013
2014
2015
2014
2013
2011
2014
2013
2014
2012
2013
2011
2013
2015
2013
2011
2013
2014
2013
2011
2012
2014
2015
2013
2015
2014
2013
2012
2013
2012
2011
2012
2013
2014
2011
2013
2011
2012
2013
2014
2013
2012
2011
2013
2011
2012
2015
2011
2013
2014
2011
2015
2012
2014
2013
2014
2012
2013
2014
2011
2014
2013
2011
2014
2012
2014
2011
2012
2013
2012
2013
2012
2014
2015
2013
2015
2011
2013
2014
2013
2014
2012
2013
2015
2014
2015
2012
2015
2012
2013
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2012
2011
2012
2014
2015
2013
2011
2013
2014
2011
2014
2013
2011
2012
2013
2014
2013
2012
2013
2012
2014
2012
2011
2014
2013
2014
2012
2011
2013
2011
2012
2015
2014
2012
2011
2014
2012
2014
2015
2012
2013
2015
2011
2014
2015
2012
2013
2014
2011
2012
2011
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2015
2011
0
2012
2011
2013
2011
2012
2015
2012
2014
2011
2012
2013
2015
2012
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2012
2014
2013
2015
2013
2012
2015
2013
2012
2013
2012
2011
2014
2011
2013
2011
2012
2015
2014
2013
2012
2014
2013
2014
2013
2015
2013
2011
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2011
2012
2014
2012
2013
2012
2013
2011
2013
2012
2014
2012
2014
2011
2013
2014
2015
2012
2014
2012
2013
2011
2014
2015
2012
2011
2014
2012
2011
2013
2011
2013
2015
2011
2012
2014
2011
2013
2011
2012
2011
2015
2013
2011
2014
2015
2011
2014
2012
2011
2013
2014
2012
2011
2012
2013
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
2015
2013
2011
2013
2012
2013
2011
2012
2014
2011
2012
2015
2011
2014
2012
2015
2011
2012
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2011
2013
2012
2011
2013
2014
2015
2012
2013
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2014
2013
2014
2011
2013
2011
2013
2014
2013
2012
2013
2011
2012
2014
2015
2013
2012
2014
2011
2015
2014
2011
2014
2011
2013
2014
2013
2014
2012
2011
2014
2015
2014
2012
2011
2012
2013
2014
2013
2012
2013
2014
2011
2013
2011
2013
2012
2011
2014
2011
2015
2012
2014
2012
2011
2012
2014
2012
2014
2012
2014
2011
2013
2011
2014
2011
2012
2014
2013
2012
2011
2012
2014
2012
2014
2011
2014
2011
2015
2012
2013
2014
2012
2014
2013
2014
2012
2015
2011
2013
2014
2013
2012
2013
2015
2014
2012
2011
2012
2015
2012
2014
2013
2014
2012
2014
2015
2014
2013
2011
2014
2012
2011
2014
2011
2013
2014
2012
2015
2011
2012
2013
2014
2013
2014
2013
2015
2012
2013
2012
2013
2012
2015
2012
2013
2011
2014
2013
2011
2014
2012
2014
2015
2012
2014
2011
2012
2014
2012
2013
2015
2014
2011
2013
2014
2013
2014
2012
2014
2013
0
2014
2015
2011
2012
2014
2013
2012
2013
2014
2012
2014
2011
2013
2014
2015
2011
2012
2014
2012
2014
2013
2014
2012
2011
2013
2011
2012
2011
2015
2011
2012
2015
2012
2011
2014
2013
2012
2011
2014
2012
2011
2015
2013
2015
2011
2012
2011
2012
2013
2014
2015
2013
2014
2013
2014
2012
2011
2014
2011
2013
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2014
2011
2014
2012
2011
2013
2014
2011
2012
2014
2011
2015
2013
2014
2013
2014
2015
2014
2015
2013
2014
2011
2013
2015
2013
2012
2014
2011
2013
2011
2015
0
2015
2011
2013
2014
2013
2015
All

Recent Obituaries

Name: Hometown: Age: Funeral Home
Droge, Irene Margaret Pawnee City, NE 84 Wherry Mortuary
Drumm, Orman Beatrice, NE 82 Harman-Wright Mortuary
Duensing, Arlin "Art" Marysville, KS 76 Kinsley Mortuary
Duering, Richard Fairbury, NE 63 Gerdes-Meyer Funeral Home
Duis, Vernon L. Odell, NE 78 Griffiths-Hovendick Chapel
Duitsman, Lola Linn, KS 90 Ward Funeral Home
Dunham, A. Ruth Adams, NE 95 Griffiths-Hovendick Chapel
Dunn, Bette (Elva E.) Wymore, NE 86 Laughlin-Hoevet Funeral Home
Eads, Harold D. Beatrice, NE 77 Fox Funeral Home
Eastwood, Dorothy Beatrice, NE 94 Harman-Wright Mortuary
Ebke, Elsie A. Wilber, formerly of DeWitt, NE 98 Venrick-Griffiths-Hovendick Chapel
Ebke, Phyllis Joan Brunow Fairbury, NE 74 Gerdes-Meyer Funeral Home
Eden, Marvin Beatrice, NE 86 Harman-Wright Mortuary
Edwards, Louis C. Marsville, KS. 86 Kinsley Mortuary
Egbarts, Harold Fairbury 89 Hebron Memorial Funeral Home
Egbarts, Robert Lawrence Hebron, NE 87 Hebron Memorial Funeral Home
Ehlers, Melvin L. Hebron, NE 76 Price Funeral Home
Ehmen, Eleanor C. Osceola, NE. 93 Fox Funeral Home
Ehmen, Aleta Marie Lincoln, formerly of Pickrell, NE 83 Lincoln Memorial Funeral Home
Ehmen, Janice Sterling, NE 76 Zink-Fox Funeral Home
Ehmen, William J. "Bill" Sterling, NE 78 Zink-Fox Funeral Home
Ehmke, Richard J. Blue Springs, NE 69 Laughlin-Hoevet Funeral Home
Eickmann, LeRoy Deshler, NE 83 Price Funeral Home
Eickmann (husband of Florence), Delmar P. Sedan, NE 88 Urbauer-Price Funeral Home
Eitzmann (Hoops) , Lorie Louise Hebron, NE 62 Price Funeral Home - Hebron
Ellis, Rick Auburn 62 Hemmingsen Funeral Home
Ellis, Joanne M. Fairbury, NE 89 Gerdes-Meyer Funeral Home
Else, Othal Hollenberg, KS 95 Ward Funeral Home
Elting, Ester Davenport, NE 82 Hebron Memorial Funeral Home
Emerson, Rebecca Beatrice, NE 89 Griffiths-Hovendick Chapel
Endorf, Alene E. Daykin, NE 100 Gerdes-Meyer Funeral Home
Engel, Donald Hebron, NE 76 Price Funeral Home
Ensz, Johanna M. Beatrice, NE 90 Fox Funeral Home
Ensz, June Formerly of Beatrice 93 Fox Funeral Home
Epp, Eunice E. Plymouth, NE 78 Fox Funeral Home
Esau, Ruth M. Beatrice, NE 92 Griffiths-Hovendick Chapel
Esau, Ellen M. Beatrice, NE 84 Griffiths-Hovendick Chapel
Essam, Frances 91 Fox Funeral Home
Essex, Howard "Tom" Beatrice, NE 68 Harman-Wright Mortuary
Essman, Willard "Bill" Lincoln, NE 92 Roper and Sons Funeral Services
Evans, Jack Adrian Beatrice, NE 89 Griffiths-Hovendick Chapel
Everhart, BIllie V. Fairbury, NE 79 Gerdes-Meyer Funeral Home
Everhart Jr., Merle "Sonny" Fairbury 68 Gerdes Meyer Funeral Home
Fahrenholz, Doris A. Sterling, NE 75 Zink-Fox Funeral Home
Fairley, Lea Fairbury, NE 89 Gerdes-Meyer Funeral Home
Falck, Neil C. Fairbury, NE 72 Gerdes-Meyer Funeral Home
Fangmeier, Betty Ruth Hebron, NE 82 Hebron Memorial Funeral Home
Farnstrom (Hicken), Juleen Hebron, NE 87 Hebron Memorial Funeral Home
Feit, Wilma R. Wymore, NE 89 Griffiths-Hovendick Chapel
Fentress, Kelly Lynn Fairbury, NE 38 Harman-Wright Mortuary
Ficken, Berdina Tecumseh, NE 88 Fox Funeral Home
Field, Louise Irene Wymore, NE 79 Laughlin-Hoevet Funeral Home
Fielder, Gene L. Beatrice, NE 81 Fox Funeral Home
Filipi, Frank J. Narka, KS 83 Tibbetts-Fischer Funeral Home
Fink, Mary Ruth Hebron, NE 89 Hebron Memorial Funeral Home
Fintel , Curtis Byron, Ne 74 Deshler Memorial Funeral Home
Fischer, Harold Ray Hebron, NE 83 Hebron Memorial Funeral Home
Fischer, Clayton Adams, NE 78 Griffiths-Hovendick Chapel
Fisher, John R. Beatrice, NE 54 Harman-Wright Mortuary
Fisher, Audrey Lawrence, KS, formerly of Beatrice, NE 98 Harman-Wright Mortuary
Fisher , Gerald L. Cuba, KS 79 Tibbetts-Fischer Funeral Home
Flagle, Beverly Fairbury, NE 83 Gerdes Meyer Funeral Home
Flagle, Dale E. Fairbury, NE 84 Gerdes-Meyer Funeral Home
Flanigan, Calvin L. Pawnee City, NE 88 Wherry Mortuary
Fletcher, Violet Elizabeth Beatrice, NE 73 Fox Funeral Home
Folden, Ed L. Beatrice, NE 87 Fox Funeral Home
Folkers, Noel "Buster" Fairbury, NE 81 Gerdes-Meyer Funeral Home
Foreman, William "Bill" Prescott, AZ, formerly of Blue Springs, NE 66 Laughlin-Hoevet Funeral Home
Forner, Anita Goracke Crete, NE formerly of Beatrice 85 Fox Funeral Home
Forney, Raymond L. Fairbury, NE 89 Gerdes-Meyer Funeral Home
Forstrom, Kathleen Beatrice, NE 93 Harman-Wright Mortuary
Fort, Harriet Marie DeWitt, NE 102 Venrick-Griffiths-Hovendick Chapel
Foulk, Lyndene L. Greely, CO 80 Fox Funeral Home
Francis, Ronald A. Fairbury, NE 85 Gerdes-Meyer Funeral Home
Franzen, Esther Odell, NE 87 Vance - Gerdes Funeral Home
Frederick, Neal W. "Fritz" Fairbury, NE 92 Gerdes-Meyer Funeral Home
Free, Edward Fairbury, NE 93 Gerdes-Meyer Funeral Home
Freed, Maxie Beatrice, NE 92 Fox Funeral Home
Freese, Herman E.H. Plymouth, NE 94 Fox Funeral Home
Freitag, Gina Byron, Ne 58 Deshler Memorial Funeral Home
Freitag, Verdell Byron, NE 82 Deshler Memorial Funeral Home
Frerichs Vertrees, Arlene Beatrice, NE 81 Fox Funeral Home
Friesen, Lois Jansen, NE 76 Gerdes-Meyer Funeral Home
Frisch, Jennifer Diller, NE 38 Gerdes Meyer Funeral Home
Fritch, Laura Amelia Syracuse, NE, formerly of Pawnee City 93 Wherry Mortuary
Fritch, Alvin Syracuse, NE, formerly of Pawnee City 94 Wherry Mortuary
Fritz, Waldron D. Fairbury, NE 93 Gerdes Meyer Funeral Home
Fritz, Michael Ruskin, NE 37 Hebron Memorial Funeral Home
Fritz, Dorothy Roca, NE 79 Fox Funeral Home
Froehlich, Robert A. Beatrice, NE 64 Fox Funeral Home
Items 361-450 of 976